Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai

Standartizuotų testų rezultatai 2018 

8 kl.

6 kl.

4 kl.

Papildoma informacija