Parama progimnazijai

 

PARAMA PROGIMNAZIJAI

Gerb.Tėveliai,
progimnazijoje vyksta daug įvairių projektų, konkursų, renginių. Taip pat siekiama atnaujinti mokymosi patalpas.
Labai prašytume Jūsų paaukoti iki 50 Lt metams arba jūsų pačių pasirinktą sumą šiems projektams remti. Prašytume pinigus pervesti į mokyklos sąskaitą LT 194010042500267287 DNB banke arba perduoti klasių tėvų komitetų pirmininkams.

Dėkojame už paramą,

progimnazijos taryba

Papildoma informacija