Mokinių priėmimas

2019-2020 m. m. Kauno Žaliakalnio progimnazija priims mokinius mokytis pagal pradinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį.

Dokumentai priimami progimnazijos raštinėje nuo 8.00 iki 16.00 val.

Komplektuojamų klasių skaičius:

  1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė 5 klasė 6 klasė 7 klasė 8 klasė
Komplektų sk. 3 2 3 4 3 2 3 3
Mokinių sk. 68 48 72 101 86 57 80 72
Laisvos vietos  4 - - -

_

 

- 4 12

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA, tel.: (8 37) 42 22 37:

Komisijos pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Taisija Kovalenkina, taisija.kovalenkina@gmail.com

komisijos sekretorė – lietuvių kalbos mokytoja Eglė Girčienė

komisijos nariai:

progimnazijos tarybos atstovas Raimondas Kazlauskas

mokytojų tarybos atstovė Edita Ružinskienė

socialinė pedagogė Elana Kačerginskienė 

 

Kauno Žaliakalnio progimnazijos teritorija

 

Mokinių priėmimą reglamentuojantys teisės aktai:

Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo dokumentai

Papildoma informacija