PROJEKTO – AKCIJOS „AŠ – LIETUVOS PILIETIS“ NUOSTATAI

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1. Skatinti progimnazijos bendruomenės pozityvų požiūrį į tautiškumą ir lietuvybę, diegiant netradicines, kūrybiškas ir jaunimui patrauklias veiklos formas, minint valstybines šventes.

2. Ugdyti patriotines, vertybines, pilietines nuostatas, tautinę savimonę bei pasididžiavimo savo nacionaline tapatybe jausmą.

3. Projektas - akcija skirta 2017-iesiems – Tautinio kostiumo metams ir Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos paminėjimui.

LAIKAS, VIETA

4. Tai tęstinis, dvejų metų projektas – akcija, vyksiantis nuo 2017 m. vasario 16 d. iki kovo 11 d. ir nuo 2018 m. vasario 16 d. iki kovo 11 d. progimnazijoje.

1-8 klasių vadovai organizuoja įvairias veiklas: klasių valandėles, mįslių, greitakalbių, pasakų varžytuves, tautinio meno vakarones, tautinį meną reprezentuojančius bendruomenės susibūrimus.

Vasario 22 d. progimnazijoje vyks miesto pradinių klasių mokinių konferencija „Senų daiktų istorijos“.

Kovo 10 dieną mokyklos bendruomenę kviečiame puoštis tautine simbolika: austomis tautinėmis juostomis ar juostelėmis, trispalvės spalvų detalėmis ir deriniais, tautiniais ir/ar stilizuotais kostiumais ar jų fragmentais, kitomis lietuvybę simbolizuojančiomis aprangos detalėmis, mergaites pintis kasas.

Papildoma informacija